Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXVIII/174/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 maja 2009 roku

Zbieranie statystyk
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Uchwała Nr XXVIII/173/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 maja 2009 roku

Zbieranie statystyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/172/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 maja 2009 roku

Zbieranie statystyk
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego.

Uchwała Nr XXXIV/234/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 16 grudnia 2005 r.

Zbieranie statystyk
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu udziału w nieruchomości gminnej.

Uchwała Nr XXXIV/233/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 16 grudnia 2005 r.

Zbieranie statystyk
w sprawie przyjęcia opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dotyczącej oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Uchwała Nr XXXIV/232/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 16 grudnia 2005 r.

Zbieranie statystyk
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/157/2004 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2004r. dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Uchwała Nr XXXIV/231/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 16 grudnia 2005 r.

Zbieranie statystyk
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Nr XXV/173/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Uchwała Nr XXXIV/230/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 16 grudnia 2005 r.

Zbieranie statystyk
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 r.

Uchwała Nr XXXIV/229/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 16 grudnia 2005 r.

Zbieranie statystyk
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/217/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 r.

Uchwała Nr XXXIV/228/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 16 grudnia 2005 r.

Zbieranie statystyk
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Uchwała Nr XXXIV/227/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 16 grudnia 2005 r.

Zbieranie statystyk
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/193/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 1 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Nisku na zakup głowicy do frezowania asfaltu drogowego

Uchwała Nr XXXIV/226/2005 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 16 grudnia 2005 r.

Zbieranie statystyk
w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XXXI/207/2005 z dnia 12 września 2005 roku.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2010-04-26 10:47:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Hammer

WCAG 2.0 (Level AA)